ANEXA 1

    ────────

la normele metodologice

────────────────────────

 

                              CERERE - TIP

                               - model -

 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ..........................

    Sediul/Adresa ..........................................................

    Data  ..................................................................

 

    Stimate domnule/Stimata doamna ........................................,

 

    Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat sa enumere cat mai concret documentele sau informaţiile solicitate): ..................................................

 

    Doresc ca informaţiile solicitate sa imi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresa de e-mail (optional): .....................................

    Sunt dispus sa plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicita copii în format scris).

 

         Va multumesc pentru solicitudine,

 

                                               .......................

                                                (semnătura petentului)

 

    Numele şi prenumele petentului .................................

    Adresa .........................................................

    Profesia (optional) ............................................

    Telefon (optional) .............................................

    Fax (optional) .................................................